הוראה מתקנת היא שיטה חינוכית שמטרתה לסייע לתלמידים מתקשים  באמצעות טכניקות של הוראה אישית ממוקדת תלמיד.


שיטה זו מאפשרת לתלמיד ללמוד את התכנים בדרך ייחודית לו, המסייעת לסגירת פערי לימוד וידע בינו לבין שכבת התלמידים בני גילו .


הוראה מתקנת מסייעת באיתור ובנטרול חסמים ומכשולים העומדים בין התלמיד לבין הישגיות והגשמת יעדים.
 
הוראה מתקנת היא שיטה חינוכית שמטרתה לסייע לתלמידים מתקשים  באמצעות טכניקות של הוראה אישית ממוקדת תלמיד.


שיטה זו מאפשרת לתלמיד ללמוד את התכנים בדרך ייחודית לו, המסייעת לסגירת פערי לימוד וידע בינו לבין שכבת התלמידים בני גילו .


הוראה מתקנת מסייעת באיתור ובנטרול חסמים ומכשולים העומדים בין התלמיד לבין הישגיות והגשמת יעדים.
 

מבזקים

חיפוש